Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Θα σας αποσταλεί ένας κωδικός επιβεβαίωσης. Μόλις λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης, θα μπορέσετε να επιλέξετε νέο κωδικό για το λογαριασμό σας.

Custom

Πολιτική ασφαλείας

Τυπικό συμβόλαιο που εκδίδεται από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένο.

  • Θέτει σε ισχύ μια κάλυψη αποζημίωσης.
  • Χρησιμεύει ως νομική απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
  • Καθορίζει τους ακριβείς όρους με τους οποίους έχει παρασχεθεί η κάλυψη αποζημίωσης.
  • Δηλώνει συναφείς πληροφορίες.

read more

  • Οικονομικός Ισολογισμός
    Οικονομικός Ισολογισμός
    “Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα..”