Η ασφάλιση ζωής είναι ένα είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μπορεί να δώσει προστασία στα εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα εάν περάσετε. Το κόστος μιας πολιτικής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, η υγεία και ο τρόπος ζωής σας.